Dote Ägg

Din lokala äggleverantör

Stämpling av ägg


 
Från och med den 1 januari 2004 blir det, enligt rådsförordning (EEG) 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg, obligatoriskt att stämpla ägg med ett särskiljande nummer för producenten som gör det möjligt att identifiera produktionssystemet. Enligt kommissionens direktiv 2002/4/EG ska detta nummer innehålla en kombination av koder enligt följande exempel:
Det särskiljande numret får stämplas på en eller flera rader, rakt eller runt beroende på stämpelns form. Texten ska vara klart läslig, minst 2 mm hög och tryckt med en färg som får användas i livsmedel avsedda för konsumtion. Den som förpackar äggen ska för konsumenten förklara koden för produktionssystem på förpackningens in- eller utsida.
 
Livsmedelsverket tilldelar de värphönsanläggningar som har anmält sig till Jordbruksverkets värphönsregister, ett individuellt nummer som ska stämplas på äggen enligt exemplet ovan. Stämplingen får ske antingen hos producenten eller på packeriet. Anläggningar med färre än 350 värphönsplatser, och som inte omfattas av registreringskravet hos Jordbruksverket, ska anmäla sig direkt till Livsmedelsverket.