Dote Ägg

Din lokala äggleverantör

Packeri!


 
Dotetorps packeri har packerinummer SE112 och är godkänt av livsmedelsverket.
 
I packeriet förvaras äggen i kylrum där temperaturen kontrolleras dagligen. Strikta hygienregler gäller för såväl personal som besökare. I packeriet genomgår äggen knäck & smutskontroll, vägning, genomlysning och spårbarhetsmärkning. Allting sker med hjälp av avancerad packeri utrustning som kontrolleras och underhålls enligt instruktioner. Sedan placeras äggen i förpackningar och levereras till kunder.
 
Vi tvättar inte äggen utan låter den skyddande hinnan sitta kvar runt skalen. De ägg som inte håller måtten (det vi kallar för C-ägg) lämnas som industriägg för att användas till bakning och livsmedelsproduktion.

 

Klicka här för se vårt sortiment.